News & Discovery

Bông lau đầu trọc (Bare-faced Bulbul) - một loài chim rất đặc biệt (Nhật ký Nguyễn Hoài Bảo)

Bare-faced Bulbul (Nok hualon) được các tác giả Woxvold, Duckworth và Timmins mô tả khoa học vào năm 2009, loài này được phát hiện năm 2008 nhưng khi đó không ai tin nó là loài mới mà chỉ cho rằng là con chim nào đó bị bệnh nhưng rồi trong hành trình khám phá đa dạng sinh học ở vùng núi đá vôi khô cằn ở Lào, người ta gặp đi gặp lại nhiều lần nữa và tiến hành nghiên cứu để công bố loài mới cho khoa học.

 
Some excited sightings in early wintering season

During the mid November 2019, a "strange" visitor has visited Son Tra peninsular (Da Nang), the records including Brambling (Fringilla montifringilla) which is considered as a vagrant only in the West Tonkin. The presence of this bird has attracted many bird photographers in Vietnam visiting the site to find it. In additional, a rare seen nocturnal species Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) has photographed also in Son Tra. At Cuc Phuong national park, we also recorded the global vulnerable Wood Snipe (Gallinago nemoricola) which its range only known wintering to the West Tonkin. (Một số ghi nhận thú vị về chim di cư đầu mùa đông 2019-2020 Rẽ gà, Nhát bà Sẻ đồng họng hồng)

 
Phát hiện lại loài chim cực hiếm ở Việt Nam tại VQG Tràm Chim (Nguyen Hoai Bao)

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, ít nhất một cá thể Già đẫy lớn (Leptotilos dubius) được quan sát tại VQG Tràm Chim do nhóm cán bộ Phòng Bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn đi khảo sát. Thông tin rất đáng mừng cho sự hiện diện của loài này cũng như viêc bảo tồn các loài chim ở Việt Nam.

 
New book: Field Guide to the Waterbirds of ASEAN

In March 2018, the new book for conservationists and bird-lovers has been printed entitled "Field guide to the waterbirds of ASEAN". The guide highlights 342 waterbirds species found in Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Viet Nam & adjacent territories. Book project has done by collaboration of ten leading ornithologists from ASEAN member states and scientists from Korean, Hong Kong with an artist from Japan which funded by AEAN-ROK Cooperation Fund

 
New record for Vietnam - Wallcreeper (Tichodroma muraria)

The new species to Vietnam Wallcreeper (Tichodroma muraria) has been recorded in November, 2017

 
Some highlight records in Vietnam 2017 (Janos, BirdQuest)

Pale-throated Wren Babbler, Bar-winged Wren Babbler, Golden-winged Laughingthrush, Scaly Laughingthrush and more

 
 

Contributors