Brown Fish Owl

Ketupa zeylonensis

Taxonomy

Order: Strigiformes

Family: Strigidae

Genus: Ketupa

Species: Ketupa zeylonensis (Gmelin, 1788)

Vietnamese: Dù dì Phương đông

Thais: นกทึดทือพันธุ์เหนือ

IUCN Red List category: LC

Where to watch

Cat Tien Tan Phu Da Lat plateau Bach Ma Yok Don

Sounds